آشنای بیمه مسئولیت

 

باعنایت به قانون مسئولیت مدنی ایران، هرکس عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا حیثیت یا شهرت تجاری، یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب خسارت مادی یا معنوی دیگران شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

همچنین کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خسارتهایی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است.

موضوع بیمه های مسئولیت مدنی تأمین و جبران خسارتهایی است که بر اثر تقصیر، خطا، اشتباه، غفلت و یا فعالیت مخاطره آمیز شخص متوجه دیگران می شود. بدین ترتیب بیمه های مسئولیت با جبران زیانها و خسارات ناشی از مسئولیت بیمه گذاران به زیان دیدگان، نقش مهم و مؤثری در حل اختلافات اشخاص حقوقی و حقیقی جامعه به علت  فعالیتهای اقتصادی، قراردادی، حرفه ای، ... ایفا می نماید.

با توجه به تنوع فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، تولیدی، حرفه ای، فرهنگی، ورزشی، درمانی، ... انواع  مختلف بیمه نامه های مسئولیت طراحی و عرضه گردیده و مورد استقبال مدیران و مسئولان مؤسسات و قشرهای مختلف اجتماعی قرار گرفته است.

 

انواع بیمه های مسئولیت

 

  1. بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

 2بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان

3بیمه مسئولیت مدیران و مسئولان فنی بیمارستانها و مراکز درمانی

4بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین المللیبراساس کنوانسیون C.M.R

5بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی

6بیمه مسئولیت حمل و نقل زمینی (داخلی)

7بیمه تضمین تعهدات شرکتهای حمل و نقل بینالمللی

8بیمه مسئولیت ناشی از عملیات ساختمانی و تأسیساتیدر مقابل اشخاص ثالث

9بیمه مسئولیت دارندگان ماشین آلات ساختمانی وکارگاهی

10 بیمه مسئولیت مالکان آسانسورها

11بیمه مسئولیت مهندسان طراح، محاسب  و ناظرساختمانی

 

12بیمه مسئولیت مستأجر در برابر مالک

13یمه مسئولیت مالک در برابر مستأجر

14بیمه مسئولیت در مقابل همسایگان

15بیمه مسئولیت صاحبان هتلها، مهمانسراها، ...

16بیمه مسئولیت صاحبان مجموعه ها و باشگاههایورزشی

17بیمه مسئولیت برگزار کنندگان تورهای علمی،سیاحتی، زیارتی

18بیمه مسئولیت مدیران و منجیان استخرها

19بیمه مسئولیت مجموعه های ورزشی در مقابلتماشاگران

20بیمه مسئولیت کارفرمایان در برابر کارکنان

21بیمه مسئولیت کارفرمایان در مقابل پیمانکاران

22بیمه مسئولیت کارفرمایان و پیمانکاران در برابر اشخاص ثالث

23یمه مسئولیت مدیران و مأموران عالیرتبه سازمانها

24بیمه مسئولیت ناشی از خدمات مؤسسات دولتی

25بیمه مسئولیت مدنی نگهبانان مسلح بانکها، سازمانها، ...

26بیمه مسئولیت تولیدکنندگان انواع محصولات و کالاها

27بیمه مسئولیت شرکتهای سازنده آسانسور

28بیمه مسئولیت فروشندگان کالاها

29بیمه مسئولیت شرکتهای توزیع کننده انواع کالاها، مواد شیمیایی، گازمایع، ...

30بیمه مسئولیت عمومی و جامع

31بیمه مسئولیت شغلی

32بیمه مسئولیت حرفه ای دلالان رسمی بیمه

33بیمه تضمین خودروهای ورودی، خروجی و عبور موقت

34بیمه صداقت درامان

35بیمه اسبهای مسابقه

36بیمه های اعتباری قراردادهای فروشاقساطی

 .................

  ..................... 

/ 1 نظر / 12 بازدید
سحر

برای داشتن شغلی پر درآمد که هم نیمه وقت باشد و هم خود مدیر خود باشید مشاور محصولات آرایشی و بهداشتی اوریف لیم شوید[قلب] برای اطلاعات بیشتر به وبلاگ من سر بزنید[خجالت]